Uw betrouwbare partner voor professioneel textiellinnen voor zorgsector, horeca, bedrijven en groothandel

Klachtenprocedure

Wij zetten ons in voor de duurzame productie van onze handdoeken, bedlinnen en tafellinnen. We werken samen met geselecteerde zakenpartners. Zij engageren zich tot sociaal verantwoorde en veilige werkomstandigheden en milieuvriendelijke productieprocessen, niet alleen door het ondertekenen van onze Gedragscode, maar ook door erkende certificatie. (Oekotex - Oekotex Step - BSCI en/of SEDEX).

Mochten er zich echter afwijkingen voordoen, dan kan iedere werknemer van onze zakenpartners of iemand van de plaatselijke gemeenschap zich met klachten rechtstreeks tot Bart Maes, CEO Bamatex home texitels wenden:

Bamatex Home Textiles
- Per e-mail: info@bamatex.be
- Per telefoon op (+32) 56 89 19 99

Bamatex home textiles verbindt zich ertoe de ontvangst van de klacht binnen de 24 uur te bevestigen.
De klacht zal worden onderzocht, beantwoord en afgesloten binnen een redelijke termijn, welke de 30 dagen niet overschrijdt.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Wij stellen alles in het werk om de identiteit van de betrokkene te beschermen. Klachten kunnen anoniem worden gemeld.

Klachten worden zorgvuldig onderzocht. Passende acties worden gedefinieerd. Bamatex home textiles verbindt zich ertoe deze acties te monitoren en uit te voeren met betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Aan alle stakeholders gerelateerd aan zakenpartners gebaseerd in Turkije: Bamatex home textiles ondersteunt en draagt het Speak Up programma van Amfori uit. Hierdoor willen we:
  • beter inzicht krijgen in arbeidsrisico's in onze toeleveringsketen
  • bruikbare inzichten krijgen om de risico's bij operations en inkoop te verminderen
  • ondersteuning bieden bij het voldoen aan nieuwe en bestaande vereisten op vlak van mensenrechtenTot nu toe heeft Bamatex home textiles geen klachten ontvangen betreffende ethisch verantwoord zakendoen.